Field bertanda bintang (*) Wajib diisi , apabila data kurang lengkap boleh di strip (-) kecuali NIK